[:ua]

Шановні педагогічні працівники!

 

З нагоди проведення Єдиного національного уроку з безпеки дорожнього руху, що проходить у загальноосвітніх навчальних закладах в рамках Тижня безпеки дорожнього руху в Україні, Міжнародний благодійний фонд “Допомоги постраждалим внаслідок ДТП” спільно з Міністерством освіти та науки України пропонує Вашій увазі навчально-методичний посібник, який було розроблено для підготовки до цього уроку, а також низку навчально-роз’яснювальних відеоматеріалів, які ви можете демонструвати дітям у ході уроку.

 

Навчально-методичний посібник «Безпечна дорога додому» у простій, доступній, ілюстрованій формі пояснює правила поведінки пішоходів (витяги із законодавства), надає рекомендації до використання (носіння) світлоповертальних елементів заради безпеки на дорозі – нової норми, яка впроваджена недавно до законодавства, а також основи страхування життя, здоров’я та майна доступною для дітей мовою. Посібник рекомендований до використання у загальноосвітніх навчальних закладах під час підготовки занять з теми безпеки дорожнього руху, уроків з основ безпеки життєдіяльності та охорони праці, тематичних виховних годин та інших освітніх заходів з популяризації та виховання безпечної поведінки дітей на дорогах.

[3d-flip-book id=”7800″ ][/3d-flip-book]

 

Відеоматеріали для уроку стосуються різних аспектів безпеки на дорозі, про які повинні знати діти – дорожнім знакам, правилам поведінки пішоходів, користування громадським транспортом та персональним електротранспортом, деяким обов’язковим вимогам до дітей як учасників дорожнього руху, порядку дій у разі дорожньо-транспортної пригоди чи інших нещасних випадків у дорозі тощо. Вони будуть цікавими дітям різного віку. Формат коротких повчальних відео легко сприймається, героями цих роликів теж в основному є діти. Тож на прикладі конкретних ситуацій, відображених у відео, можна пояснювати дітям ті чи інші правила безпеки. Варто відзначити, що такий формат також є зручним під час дистанційного навчання.

Більшість тематичних відеороликів, підібраних для цього уроку, готували самі діти. Ці відеороботи МБФ «Допомоги постраждалим внаслідок ДТП» отримував в рамках щорічних всеукраїнських конкурсів серед дітей та молоді «Безпечна країна». Можливо, хтось із дітей упізнає тут і свої роботи.

 

Бажаємо усім приємного перегляду, цікавих корисних уроків та лише легких і безпечних доріг!

 

 

Правила поведінки на вулицях і дорогах: відеоматеріали

 

 

Правила безпечної поведінки на залізниці: відеоматеріали

 

 

Правила використання (носіння) світлоповертальних елементів: відеоматеріали

 

 

Надання домедичної допомоги постраждалим: відеоматеріали

 

[:en]

Dear pedagogical workers!

 

The International Charitable Foundation “Assistance to Victims of Road Accidents” together with the Ministry of Education and Science of Ukraine offers a textbook for the only National Road Safety Lesson, which is held in secondary schools as part of the Road Safety Week in Ukraine, as well as a series of educational and explanatory videos.

 

Training manual “Safe way to home” shows the rules of behavior of pedestrians (extracts from the law), provides recommendations for the use (wearing) of reflective elements for road safety – a new rule recently introduced into law, and also the basics of life, health and property insurance in a language accessible to children. The manual is recommended for use in secondary schools road safety lessons, educational activities to promote and educate children on safe behavior on the road.

 

[3d-flip-book id=”7800″ ][/3d-flip-book]

 

The video materials for the lesson covers various aspects of road safety that children should be aware of: road signs, rules of conduct for pedestrians, use of public transport and personal electric transport, some mandatory requirements for children as road users, the procedure in case of car accident on road. The format of short instructive videos is easy to understand, the heroes of these videos are children. On the example of specific situations shown in the video, you can explain to children certain safety rules. It is worth noting that this format is also convenient for the remote learning.

 

Most of the thematic videos selected for this lesson were prepared by the children within the framework of the annual all-Ukraine competitions among children and youth “Safe Country”. Maybe some of the children will recognize their works here.

 

We wish everyone to have interesting useful lessons and safe roads!

 

Rules of safe behavior on the streets and roads: video

 

 

Rules of safe behavior on the railway: video

 

 

Rules of use (wearing) of reflective elements: video

 

 

Providing a first care aid to road accident victims: video

 

[:]